17. svetovni čipkarski kongres

Most popular stamps 2016 by StampNews readers’ opinion Slovenia lacemaking

16. 04. 2017

 

Novica na Stampnews.com

27. 05. 2016

 

Slovenska čipkarska pot po Sloveniji / uradni žigi

 

 

 

Lahko bi s primerjavo segli daleč nazaj v preteklost, vendar se bomo ustavili pri radijskem sprejemniku in televiziji. Televiziji so pripisali moč, da bo v celoti prevzela funkcijo radia. In vendar radio še vedno poslušamo. Tako se tudi elektronska pošta vedno bolj zažira v delo pošte. Popolnoma razumljivo je, da zaradi potrebe po čim večji hitrosti posredovanja informacij polžjo pošto (ang. Snail mail) vedno bolj nadomešča elektronska pošta (ang. E-mail). Ali naj zaradi tega filatelisti bojkotiramo svetovni splet in vse kar le-ta prinaša? Naj nojevsko tiščimo glavo v pesek? Seveda ne. Nekoč, ko smo sicer poznali računalnike, vendar ne družabnih omrežij, kot jih poznamo danes, je takratni predsednik FEPE Norvežan Ingolf Kapelrud dal zanimiv napotek: »Pri mladini ne tekmujte z računalnikom in žogo. Raje oboje izkoristite v dobro filatelije«. Napotek, katerega kolegi, ki jamrajo, da ni mladih, še vedno ne razumejo.

Lahko rečem, da smo z znamko, posvečeno 17. kongresu klekljane in šivane čipke OIDFA 2016 v Ljubljani, storili prav to. Izkoristili smo splet. Ni bila dovolj objava na spletnem portalu Pošte Slovenije ali Filatelistične zveze Slovenije, na družabnem omrežju Facebooka oziroma čivkanje na Twitterju. V trenutku, ko je bil izid znamke objavljen na portalu stampnews.com in so bili nekoliko naprednejši takoj obveščeni preko RSS atomov, je stekla akcija obveščanja po e-pošti med filatelisti. In ko se je informacija razširila tudi med klekljaricami, je število všečkov bistveno poskočilo, da smo upravičeno pričakovali, da bo naša znamka prva.

Kar veliko kupcev je našla ta znamka tudi med tistimi, ki jih ne zbirajo. Če danes povprašate zanjo na poštnih uradih, je ne boste dobili. Oblikovalec Matjaž Učakar je izkoristil kompozicijo čipke. Dovolj je bila polovica čipke, kajti z vrtenjem znamke je naenkrat dobil celo čipko in to večje velikosti, kot če bi jo dal samo na eno znamko. Ko je prepričal Pošto Slovenije, da je znamke postavila v šahovnico, smo dobili še drugi par: tête-bêche. Druga znamka je obrnjena na glavo.

Čeprav smo Pošti svetovali večjo naklado, je le ta obstala pri številki 50.000. To pomeni samo 2.000 pol ali 20.000 enih ali drugih parov. Del naklade je šel za ovitek prvega dne, del pa za letne mape, nekateri so spravili celo polo, nekateri samo prvi ali drugi par, nekateri tudi oba. In ker smo filatelistična društva pripravila kar 14+3 žigov in spominskih ovitkov na temo PO SLEDEH ČIPKE, predvidevam, da bo znamka tudi v prihodnje redka in iskana. Skratka, svetovni splet z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi je uspešno promoviral »polžjo« pošto in z njo naš prostočasni konjiček – filatelijo.

 


Television was once believed to replace the radio medium. However, we still listen to the radio regularly. Similarly, e-mail started to replace snail mail in an effort to speed up the flow of information. Should philatelists boycott the world wide web and everything it brings to our world? Of course not. When we already knew computers but there weren't any social networks as widespread as today, the president of FEPA, the Norwegian Ingolf Kapelrud said: »Do not compete with computers or balls. Instead, attract the youth with their use«. A tip that few colleagues understand while complaining about the lack of youth in philately.

We did that with the stamp dedicated to the 17th congress of bobbin lace and sewn lace OIDFA 2016 in Ljubljana. We used the web. We posted on the Slovenian Post Office website, the Slovenian philatelic society’s website, on Facebook and on Twitter. The moment it was posted on stampnews.com, it reached everyone listening to the RSS feed. When the information spread among lace makers, the number of likes leaped and we were hoping our stamp would reach first place.

Many of the buyers were not stamp collectors. If you ask for the stamp at the Post office today, you will not find it. The designer, Matjaž Učakar, took advantage of the lace composition. Half of the lace was enough to make a pattern with rotating the stamp. And the lace was bigger. When he convinced the Slovenian Post Office to print the stamps in a chessboard pattern, we got another pair: tête-bêche. The other stamp is turned upside down.

We suggested a bigger edition but they decided to print 50.000 copies, which means 2.000 sheets or 20.000 pairs. Some went for a first day cover, some for yearly folders, some took a whole sheet and some collected different pairs. Local philatelic societies prepared 14+3 stamps and memory cards themed ON THE LACE TRAIL, so I anticipate the stamp will remain rare and sought after. In conclusion, the world wide web greatly helped us promote snail mail and our hobby – philately.

 

 

Mitja Jančar

Hippokampos