LETNO POROČILO

Javna objava letnega poročila je obvezna skladno z 58. členom ZGD-1 in se ji ni mogoče izogniti. V kolikor podjetje ne odda letnega poročila za namen javne objave se šteje, da gre za prekršek in se lahko kaznuje z globo.

 

 

Tel: 040 83 49 09

Elektronska pošta