RAČUNOVODSTVO

Smo podjetnikom prijazen in učinkovit računovodski servis. Pridružite se številnim uspešnim podjetjem in nam zaupajte vodenje računovodstva. Več ...

ZAKLJUČNI RAČUN

Pred zaključkom leta oziroma pred izdelavo letnih izkazov je potrebno preveriti, če so poslovni dogodki evidentirani v skladu s SRS in drugimi predpisi. Več ...

LETNO POROČILO

Javna objava letnega poročila je obvezna skladno z 58. členom ZGD-1 in se ji ni mogoče izogniti. Več ...